benches_ramatgan_seedcity_onyacollective2016

זרעים בבורסה – חלק א

זרעים בבורסה – חלק א בחודשים האחרונים הסתובבנו ברמת גן. מתחם התעסוקה באיזור בורסת היהלומים מכיל ריכוז נדיר של מגדלים מהגבוהים בישראל. למטה, בגובה העם, המרחב הציבורי מאופיין בתופעות לוואי של צפיפות אינטנסיבית ותכנון עירוני מגובב. סיד סיטי היא סדרת פעולות שבאה להציע מקום לאדם, טבע ואנושיות בעיר עתידנית. הניגודיות המאפיינת את מתחם הבורסה ברמת-גן […]