הרמפה

בשכונה הצפופה בישראל, משיקה לתחנה המרכזית החדשה גינה נסתרת וחלל סודי אשר הופך בימים אלה למרחב רב קהילתי של תרבות ופנאי.

במשך שנים היה המקום מפגע תברואתי וקהילתי, ולאחר "דיקור" המקום באמצעים חיובים של עיצוב אקולוגיה וקהילה נוצרה תשתית ייחודית לפעולות חיוביות.

כעת, הרמפה מעוניינת להיפתח באופן שוטף ולהזמין את כל תושבי האזור והחיים בה לקחת חלק ולהשתמש במקום על פי צרכיהם: מקום למפגש, לחזרה מוזיקאלית, אירוע משמח או נקודת מרגוע ומחסה מאלפי האוטובוסים הרועשים.  בקו התפר שבין ה'עיר ללא הפסקה' ל'עיר תחת גג' ייווצר מרחב מרגיע לצמיחה ומלאכה יצירתית, לדיאלוג, בו המגוון האנושי הוא כוח ליצירת שכונה ועיר חסונה.

We focus on projects that use renewable and ecological resources in order to create public spaces that benefit the community and the environment. These site-specific projects aim to strengthen the relationship between communities and the public space, inspire processes of urban renewal and enrich the toolbox of eco-concious planners and designers.