חמניאדה SunflowerFest

ניסוי עירוני של חלוקת מיני-אריזות של זרעי חמניה והוראות זריעה, גידול וטיפוח – ובעיקר עידוד מאביקים בעיר. חברי קולקטיב אנייה וידידים חילקו את הזרעים לעוברי אורח במספר נקודות בתל אביב. על מקבלי הזרעים היה לזרוע את החמניות בפינה עירונית מתאימה, לדאוג להם בהתאם להוראות, להינות מהפריחה ולשתף מיקום זריעה על המפה.

קישור: מפת חמניאדה

חמניאדה ב״טיים אאוט״:
״מבצע חמניה: קולקטיב אנייה רוצים למלא את תל אביב בחמניות״ / אמנון דירקטור, 2.2.15

#חמניאדה