חברי קולקטיב אנייה יוצרים במסגרת פרויקטי תכנון ועיצוב עבור גורמים ציבוריים ובפרויקטים אמנותיים.
אנו מתמקדים בעבודות העושות שימוש במשאב בלתי מנוצל, מרחב ציבורי או משאב אקולוגי, לטובת יצירת מקום בעל ערך לקהילה ולסביבה. הפרויקטים מבוססי-המקום מצביעים על כיווני חשיבה רלוונטים בתהליכי התחדשות עירונית, או כפרויקטים אמנותיים המייצרים תודעה ציבורית ומעשירים את ארגז הכלים למתכננים בעלי רגישות לחברה וקיימות. בנוסף, חברי הקבוצה מעבירים סדנאות וְסיורים לציבור.